About Us

PMO AUSTRALIA ​

 เราเป็นมากกว่าศูนย์แนะแนวการศึกษา และตัวแทนยื่นวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งบริษัทคือ ต้องการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนไทยและต่างชาติในด้านการศึกษา และการสมัครขอวีซ่านักเรียน และด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านแนะแนวการศึกษาที่ยาวนาน ทำให้ทางเรารับรู้ถึงความต้องการของนักเรียนที่ต้องการมาศึกษาต่อ หรือเดินทางมาออสเตรเลีย นอกจากทางทีมงาน จะช่วยนักเรียนของเราวางแผนเรื่องการเรียน และหาคอร์สเรียนต่างๆ และเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครเรียน และสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลียโดยผู้มีประสบการณ์  ทางเราให้บริการข้อมูลและข้อควรรู้เบื้องต้นในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งช่วยชี้แนะเรื่องการทำงานควบคู่กับการเรียนและแผนการใช้จ่ายที่นักเรียนทุกคนควรรู้ก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย และนอกจากนี้ทางเรามีบริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนของเราในหลายๆด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนของเราทุกคนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และบริการด้วยใจ เพราะความสำเร็จของนักเรียนของเราทุกคน คือความสำเร็จของ PMO AUSTRALIA  ค่ะ

พี่โม 
Founder of PMO Australia