blog

บริการด้านวีซ่า (วีซ่านักเรียน)

วีซ่านักเรียน เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะการเรียนภาษา การศึกษาในระดับประถม ระดับมัธยม หลักสูตรวิชาชีพ และระดับปริญญา ที่ออสเตรเลียอนุญาตให้วีซ่านักเรียนทำงานได้ แต่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ หรือทำงาน full-time ได้ในช่วงปิดเทอม  ในเรื่องการเตรียมตัวก่อนมาศึกษาประเทศออสเตรเลีย และจัดหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมนั้น น้องๆหรือผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาหรือสอบถามทางทีมงานของเราได้คะ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องเรียน และเรืองวีซ่าคะ